Onderstaand aanbod is gegund per 11 november 2019 en is dus niet meer actueel!!
(De transactieprijs is bekend gemaakt aan de bieders)

 Aanbod LLB’s suikerbieten tot 11 november 2019 12.00u!

Namens een relatie bieden wij ledenleveringsbewijzen (LLB’s) aan waarop bieten kunnen worden geleverd vanaf teeltjaar 2020. Met een LLB kan 1 ton bieten worden geleverd van 17% suiker tegen de ledenprijs eventueel verhoogd met ledentoeslag.

Aanbod: 

719 LLB’s uit teeltzone 5.

 Voorwaarden:

  1. De overdracht van de LLB’s is voor de teelt van 2020 en altijd onder voorwaarde van goedkeuring door de suikerindustrie en vindt plaats volgens het geldende protocol van het suikersysteem / LLB’s van Cosun; 
  2. Er kan een bod worden uitgebracht op het volledig aantal van 719 en/of op 200 en/of op 360 LLB's (excl. 21% BTW);
  3. Bij een gelijk zijnde hoogste prijs worden de LLB’s gegund aan degene die het bod het eerste heeft uitgebracht. Gunning verder op basis van volgorde hoogste bieding waarbij het mogelijk is dat een bieder op het volledig aantal van 719 of 360 LLB's maar een restant hoeveelheid LLB's krijgt toegewezen, omdat de op één of twee na hoogste prijs is geboden;
  4. De LLB’s worden alleen gegund bij realisering van een door de verkoper aan Beumer Agro Service gemelde minimumprijs;
  5. Voor het overdragen van LLB’s worden door Cosun vooralsnog geen kosten in rekening gebracht. Indien vanaf heden wel kosten voor overdracht in rekening worden gebracht zijn deze voor rekening van de koper. Wel moet er per LLB een inleg van € 5,50 worden betaald aan Cosun welk bedrag bij stoppen of verkoop van LLB’s weer wordt terugbetaald aan de teler
  6. Bij gunning wordt een koopovereenkomst opgesteld tussen koper en verkoper met de voorwaarde dat rechtstreekse betaling door koper aan verkoper geschiedt binnen 14 dagen na overdracht van het aantal LLB’s van verkoper na koper door de suikerindustrie. Niet tijdig betalen kan tot gevolg hebben dat de overdracht ongedaan wordt gemaakt;
  7. De bemiddelingskosten voor Beumer Agro Service bedragen 1,5% van het netto bedrag, exclusief BTW met een minimum van € 150,00 (niet van toepassing bij restanten) welke separaat worden gefactureerd aan de koper.

Indien je geïnteresseerd bent kun je een bod doen voor maandag 11 november 2019 12.00 uur. Je kunt een bod uitbrengen door het invullen van dit "formulier"  (Voor het uitbrengen van een bod op LLB's hoef je je niet te registreren op deze website zoals vermeld onder Agro Bemiddeling).

Voor inlichtingen kun je ook bellen naar:

06 20392462.

Na overleg met de verkopende partij word je, indien je een bod hebt uitgebracht, uiterlijk maandagavond 11 november 2019 voor 20.00 uur per mail geïnformeerd over het verloop van deze verkoop.