Maandag 2 november 2020
Aanvullende informatie vanggewas
Aanvullende informatie bij controle van vanggewassen door RVO. - aankoopbewijzen zaaizaad; - etiketten van zaaizaad bij mengsels - daadwerkelijk gezaaid oppervlak Zorg dus dat u deze informatie kunt geven als RVO daarom vraagt.